Ansökan om serveringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att servera alkohol behöver du tillstånd från kommunen, ett så kallat serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholhaltig dryck mot betalning eller ersättning.

Ansökan hanteras av Tillståndsenheten i Linköpings kommun på uppdrag av Åtvidabergs kommun.

Observera att denna ansökan kräver ett stort antal bilagor. Du bör försäkra dig om att du har dessa tillgängliga före du fortsätter. Din ansökan kan inte handläggas innan din ansökan inklusive bilagor är komplett. Du kan dock påbörja och spara din ansökan och fortsätta senare.

Du som är serveringsansvarig ska även lämna in din meritförteckning via vår e-tjänst för meritförteckning.

Vilka bilagor du behöver varierar beroende på verksamhet och förutsättningar. Är du osäker kontakta alkoholhandläggaren. Vill du läsa mer om vad som krävs i din bransch kan verksamt.se vara ett stöd.

I den här e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.  Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

 

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underlag om sökande samt registreringsbevis.
  • Personbevis för personer med betydande inflytande
  • Köpeavtal/Arrendeavtal/Hyresavtal
  • Planritning över serveringslokalerna
  • Beslut om registrering av livsmedelsanläggning
  • Handling som styrker brandsäkerhet.
  • Ekonomisk redogörelse
  • Registrireringshandlingar från Skatteverket
  • Anmälan om serveringsansvarig personal.
  • Beskrivning av verksamhetens art och inriktning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa