Ansök om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts till ditt barn. Även du som redan är berättigad skolskjuts enligt trafiksamordnarens informationsbrev ska skicka in din anmälan här.

Du som redan är berättigad skolskjuts

Du som redan är berättigad skolskjuts åt ditt barn har fått hem ett informationsbrev från trafiksamordnaren. Adressen barnet bor på har nämligen ett avstånd till skolan som berättigar till skolskjuts enligt kommunens avståndsregler. För att kunna planera den kommande terminens skolskjuts, behöver vi information om ditt barns behov av skjuts. Du gör din intresseanmälan för erbjudandet via denna e-tjänst. Anmälan ska senast vara inskickad enligt datumet som står i brevet du har fått hem.

Du som ansöker om skolskjuts för första gången

Regler för skolskjuts

Skolskjuts är en resa som anordnas av kommunen, både till och från elevens skola. Elever som erbjuds skolskjuts är de som går i förskoleklass, grundskola samt särskola. Från årskurs 7-9 används i första hand skolskjuts i allmän kollektivtrafik.

Avståndet mellan hemmet och skolan avgör om eleven har rätt till skolskjuts.

Elever i Åtvidabergs kommun har rätt till skolskjuts om avståndet mellan skolan och hemmet överskrider:
Från förskoleklass till årskurs 3: >3 km
Årskurs 4-6: >4 km
Årskurs 7-9: >5 km

Avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplatsen ska om möjligt inte överstiga:
Från förskoleklass till årskurs 6: <2 km
Årskurs 7-9: <3 km

Växelvis boende

Vid växelvis boende kan skolskjuts beviljas om båda adresserna ligger inom Åtvidabergs kommun och i övrigt uppfyller villkoren för skolskjuts. I annat fall har eleven endast rätt till skjuts från folkbokföringsadressen.

Väntetider

Skolskjutselever till centralorten hänvisas vanligtvis till Centralskolan och Alléskolan. Väntetider vid skoldagens början och slut ska om det är möjligt understiga 20 minuter. När längre väntetid förekommer erbjuds för barn 6-12 år kostnadsfri skolbarnsomsorg under väntetiden.

Byte av skola

Vid val av annan skola förfaller rätten till skolskjuts.

Gymnasieelever

Gymnasieelever som kan utnyttja linjetrafiken har rätt till ett färdbevis om avståndet mellan hemmet och skolan överstiger 6 km. För gymnasieelever som har längre än 4 km till hållplats finns ett bidrag för anslutningsresa. För de gymnasieelever som läser vid Bildningscentrum Facetten och har rätt att få ett färdbevis men saknar möjlighet att resa med kollektivtrafiken ordnas skolskjuts. Kan inte skolskjuts anordnas finns ett bidrag för enskild resa. För mer information om ersättningsnivåer kontakta kommunens gymnasieskola Bildningscentrum Facetten.

Trafiksäkerhet och ansvarsfördelning

Skolskjutsplanering sker i samråd med entreprenören för att bästa möjliga trafiksäkerhet skall uppnås. Undantag från avståndsgränserna kan ske om trafiksäkerheten bedöms som för dålig.

Vårdnadshavaren har ansvar för eleven till dess att eleven klivit på fordonet. Chauffören har ansvaret under resan och är skyldig att se till så att eleverna har bälte på. När eleverna klivit av vid skolan övertas ansvaret av skolan.

Mer information

Om skolskjuts på Åtvidabergs kommuns webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa