Lämna synpunkter i samråd eller granskning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter om pågående samråd och granskningar av kommunens detaljplaner, program och andra handlingar som ställts ut. Observera att dina synpunkter blir en allmän handling.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa