Anmälan om användning eller uppförande av kyltorn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälningsplikt

För att få använda ett befintligt kyltorn eller uppföra ett nytt krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden enligt 38 a § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

  • Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av kyltorn efter 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med 1 augusti 2024. Anmälan ska göras senast 6 veckor innan uppförandet. 
  • Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn före 1 februari 2024 ska verksamhetsutövaren ha anmält kyltornet senast 31 december 2024.

Bestämmelserna gäller inte för de kyltorn som ingår i en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Miljösanktionsavgift vid utebliven anmälan

Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan kan du bli skyldig att betala miljösanktionsavgift. 

Avgift

För anmälan tas timavgift ut motsvarande handläggningstiden och därefter timavgift när tillsyn utförs. Avgiften tas ut enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter, Bolagsverkets webbplats.

Handläggning

När miljökontoret har tagit emot din ansökan sker handläggningen i ett separat system och du kommer därför inte kunna följa ditt ärende via självserviceportalen. Ärendet har därav statusen Avslutat ärende. Du kommer att kontaktas via telefon, e-post eller post under handläggningstiden.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta med kyltornets/kyltornens placering
  • Produktblad/teknisk beskrivning av kyltornet/kyltornen
  • Egenkontrollprogram (ansvarsfördelning, riskbedömning, rutiner för kontroll och skötsel, kemikalieförteckning, rutin för anmälan om driftstörning)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa