Redovisning av partistöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 44) ska de politiska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet använts. Denna mall kan användas för detta. Redovisningen kan också via den här e-tjänsten skickas till den som ska intyga att redovisningen granskats, eller användas för att även ladda upp ett granskningsintyg. Om redovisningen lämnas på annat sätt än denna e-tjänst måste ett särskilt granskningsintyg lämnas.

Redovisningen ska överlämnas till kommunen senast 30 juni året efter det år redovisningen avser. Har komplett redovisning inte lämnats in i tid minskas partistödet för nästa år med 1/6 per månads försening. Inkommer redovisning efter den 1 oktober utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Uppgifterna som lämnas i e-tjänsten kommer att bli allmän handling.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa