Ändra grund för placering i förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid förändrad sysselsättning behöver du anmäla det då din sysselsättning är grunden för barnets placering. Förändrad sysselsättning är att du börjar arbeta, studera, blir arbetssökande eller föräldraledig.

För att du ska kunna nyttja en fritidshemsplacering till ditt barn krävs det att du har arbete eller att du studerar. Fritidshem är tillgängligt för barn från förskoleklass till årskurs 6.

Mer information

Avgifter och regler för förskola

Avgifter och regler för fritidshem

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa