Överenskommelse om hemsändning av dagligvaror

LÄS MER

Kommuninvånare som uppfyller Åtvidabergs kommuns kriterier för att få dagligvaror hemsända enligt regler för hemsändning av dagligvaror på landsbygden och som bor i ett område där hemsändning tillhandahålls kan ingå denna överenskommelse med Åtvidabergs kommun.

Den som inte kan ta sig till dagligvarubutik (och ingen annan i hushållet) på grund av funktionsnedsättning orsakad av sjukdom, skada/olycka eller ålder kan få dagligvaror hemsända. Även den som har färdtjänst och hemtjänst har rätt till varuhemsändning. 

Se kommunens regler för hemsändning av varor på landsbygden i Åtvidabergs kommun för fullständig beskrivning av kriterier för att få varuhemsändning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa