Intresseanmälan för samarbetssamtal

LÄS MER

Vid en separation eller skilsmässa erbjuder familjerätten samarbetssamtal i syfte att hjälpa föräldrarna att få ett fungerade samarbete kring barnen. Samarbetssamtalen är kostnadsfria.

Samtalsledaren har sekretess och har ingen rätt att fatta beslut om vårdnad, boende, umgänge eller försörjning utan ska stödja föräldrarna i att utifrån barnets bästa komma överens. Samtalsledaren kan, om båda föräldrarna ansöker om det, hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Åtvidabergs kommun har ett avtal med Linköpings kommun som sköter ärenden kring familjerätt.

Linköpings kommun om samarbetssamtal

Personuppgiftsansvarig

Linköpings kommun
sof.barnochunga.brevlada-familjeratt@linkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Barnet är folkbokfört i Åtvidabergs kommun eller Linköpings kommun