Visselblåsning

LÄS MER

Åtvidabergs kommuns visselblåsarfunktion kan användas av anställda i kommunen, men också av bland annat tidigare anställda, praktikanter, volontärer och personer som gör en förfrågan om eller söker arbete hos kommunen eller egenföretagare som utfört uppdrag eller lämnat anbud om sådana till kommunen. Av visselblåsarlagen framgår i detalj vilka personkategorier som kan använda en visselblåsarfunktion och vilka som omfattas av det lagstadgade skyddet mot repressalier.

Vad kan du anmäla?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, andra ekonomiska oegentligheter, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Åtvidabergs kommun.

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställnings­förhållanden.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål.

Anmälan

Anmälan sker via kommunens mottagningsfunktion och är helt anonym om du inte väljer att ange kontaktinformation. Anmälan diarieförs som en inkommen allmän handling, så om du vill vara anonym är det viktigt att inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet. Om väljer att vara anonym måste du själv bevaka eventuell återkoppling i ditt ärende, i övrigt blir det ingen skillnad i handläggningen.

Att tänka på vid anmälan

  • Tänk på att skriva din information så detaljerat och korrekt som möjligt. (I beskrivningen bör du skilja på vad du vet och vad du tror)
  • Vilken/vilka, bolag eller övriga verksamheter inom kommunen berörs av din anmälan?
  • Vem/vilka avser anmälan?
  • När skedde händelsen som du vill anmäla?

Vad händer med anmälan?

Anmälan tas emot av en av kommunen utsedd grupp. Beroende på den anmälda frågans innehåll och art kan anmälningen därefter antingen hanteras av gruppen eller lämnas vidare till en annan funktion inom kommunen som hanterar den aktuella anmälningen. Ärendet kommer att diarieföras och hanteras i enlighet med lag. Om du har valt att uppge vem du är kommer du, som huvudregel, att få direktinformation om vad som händer med din anmälan, i annat fall sker återkoppling via anmälningsfunktionen.

Uppföljning av anmälan

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se