Säker inlämning av digitala handlingar

LÄS MER

E-tjänst för dig som privatpersoner, företrädare för företag eller annan myndighet där du kan skicka in digitala handlingar till Åtvidabergs kommun. Tjänsten kan användas för handlingar som omfattas av sekretess då de hanteras på ett säkert sätt.

Observera att du ska inte använda denna e-tjänst om det finns en annan e-tjänst för ändamålet, t ex. Ansöka om barnomsorg, Ansöka om bygglov o.s.v.

Du kan lämna dina digitala handlingar i något av nedanstående format:

  • doc
  • docx
  • pdf
  • xls
  • xlsx
  • zip
  • jpg

När du lämnat in handlingarna tas de emot och skickas till avsedd handläggare.

Ärendet med alla dess handlingarna kommer att tas bort från e-tjänsten när de lämnats till handläggaren.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa