Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverket.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig.
  • Anbud, offert eller kostnadsberäkning.
  • Uppgift om bank och bankkonto för bostadsanpassningsbidraget.
  • Fullmakt av make/maka/sambo
  • Intyg från fastighetsägaren eller delägare av fastigheten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa