Intresseanmälan kontaktperson

LÄS MER

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn eller en ungdom under en bestämd tid. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller vara den som medverkar vid myndighetskontakter.

Uppdraget som kontaktperson innebär att du träffar ett barn, en ungdom eller en vuxen några gånger per månad, ofta på kvällar och/eller helger. Syftet med insatsen kan variera men handlar ofta om att stärka självkänslan och vidga det sociala nätverket genom att göra aktiviteter tillsammans. För ensamkommande ungdomar kan en kontaktperson bli en hjälp in i det svenska samhället och ett stöd i att hitta nya sociala sammanhang.

Innan uppdraget börjar

Du behöver inte ha någon speciell kunskap för att bli uppdragstagare inom socialtjänsten i Åtvidaberg. Det som behövs är att du har tid och vill engagera dig! För att bli uppdragstagare inom socialtjänsten krävs dock en utredning för att bedöma din lämplighet. I samband med den vill vi träffa dig för en personlig intervju för att få en bild av hur du lever och därigenom kunna hitta rätt uppdrag utifrån varje persons behov. Vi gör även en kontroll i polis- och socialregister. När utredningen är färdig och vi sett att du är lämplig som kontaktperson så har du möjlighet att bli uppdragstagare åt socialtjänsten.

När uppdraget pågår

Som kontaktperson lämnas du inte ensam. Du kommer att ha regelbunden kontakt med en socialsekreterare i form av möten och telefonsamtal. Du är alltid välkommen att höra av dig om både stora som små frågor. Samtliga kontakter vi har med varandra dokumenteras, som stöd för både dig och oss.

Åtvidabergs kommun arbetar efter riktlinjer från Sveriges kommuner och regioner när det gäller ersättningar. Som kontaktperson får man dels ett skattepliktigt arvode för den arbetsinsats man gör samt en omkostnadsersättning som ska täcka den merkostnad som följer med uppdraget. Utbetalning sker månadsvis.

 

Denna e-tjänst ligger i ett externt formulär på Åtvidabergs kommuns webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se