Intresseanmälan familjehem

LÄS MER

Vad är ett familjehem?

Svårigheter i en familj kan leda till att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Barn och unga mellan 0 och 18 år kan placeras i familjehem. Orsaken kan vara att föräldrarna har problem med missbruk, sjukdom eller att föräldern av annan anledning inte kan ge barnet vad det behöver. Placering i familjehem kan också behövas om barnet själv har problem.

Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Som familjehem tar ni emot ett barn/ungdom hos er på heltid för en kortare eller längre period. Under den tid som barnet/ungdomen bor i familjehemmet har den sin vardag där med allt vad det innebär. Ni som familjehem stöttar kring skola, hälso- och sjukvård, fritidsaktiviteter mm. Föräldrarna är givetvis fortfarande viktiga och en bra familjehemsplacering förutsätter ett gott samarbete mellan familjehemmet och barnets föräldrar samt socialtjänst.

När vi letar efter ett familjehem söker vi familjer som stämmer så väl överens som möjligt med barnens behov. Det är även viktigt för familjehemmet att barnet passar in i familjen, ni ska ju leva tillsammans och trivas med varandra. Det är av stor betydelse att ni är trygga och stabila vuxna. Att bli familjehem påverkar alla i familjen och därför är det av vikt att eventuella egna barn även är positivt inställda till uppdraget.

 

Denna e-tjänst ligger i ett externt formulär på Åtvidabergs kommuns webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se