Intresseanmälan kontaktfamilj

LÄS MER

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra socialt stöd. Orsaken till att ett barn behöver en extra familj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning. Då kan en annan familj hjälpa till med att ta hand om andras barn och unga, exempelvis en helg i månaden. Sådant stöd kallas kontaktfamilj. Det finnas många anledningar till att barn och ungdomar kan behöva en kontaktfamilj. Ofta saknar familjen ett socialt nätverk som kan hjälpa till. Barnet bor ofta i sin kontaktfamilj under kortare återkommande perioder.

Barn från tre år kan få stöd av en kontaktfamilj. Stödet är en frivillig hjälp och de flesta föräldrar har själva vänt sig till socialtjänsten och ansökt om att få extra stöd.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn/ungdom i ditt hem några dagar per månad, omfattningen skiftar men det är vanligt att barnet kommer varannan eller var tredje helg till sin kontaktfamilj. En kontaktfamiljs uppdrag kan variera i längd men kan pågå under flera år. Ofta kommer kontaktfamiljen att bli en viktig del av barnets liv både under insatsens gång men även efter att den avslutas. För att insatsen ska blir bra för barnet krävs även här ett gott samarbete med barnets föräldrar och socialtjänsten samt att alla i familjen är positivt inställda till uppdraget.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Du ska ha ett intresse för att skapa en varaktig relation till barnet och dess familj. Det är också viktigt att du har respekt för barnets bakgrund och integritet.

Det krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Eftersom barn har olika behov och bakgrund behövs olika familjer.

Det är viktigt att alla i familjen är överens om uppdraget och att det finns tid för en till i familjen.

 

Denna e-tjänst ligger i ett externt formulär på Åtvidabergs kommuns webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se