Kontrollfrekvens för livsmedelsverksamheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För varje livsmedelsverksamhet ska det finnas en kontrollfrekvens som anger hur många livsmedelskontroller som ska göras i verksamheten under en femårsperiod. 

I den här e-tjänsten kan du som livsmedelsföretagare lämna uppgifter om din livsmedelsverksamhet så att bygg- och miljönämnden sedan kan fastställa en kontrollfrekvens för verksamheten.

Om din verksamhet inte är registrerad ska det först göras genom e-tjänsten Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning. Därefter kan du lämna in uppgifter för fastställande av kontrollfrekvens.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. 

Så här hämtas dina företagsuppgifter, bolagsverket.se

Handläggning

När miljökontoret har tagit emot din ansökan sker handläggningen i ett separat system och du kommer därför inte kunna följa ditt ärende via självserviceportalen. Ärendet har därav statusen Avslutat. Du kommer att kontaktas via telefon, e-post eller post under handläggningstiden.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa