Begäran om stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen som kan erbjuda dig olika former av stöd och service utifrån dina behov.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Det finns lagar som ger dig rätt att få stöd och service, Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som är en lag som ger dig som har stora och varaktiga funktionshinder rätt till stödinsatser. 

För merparten av det stöd som erbjuds krävs ett myndighetsbeslut som fattas av en biståndshandläggare. För att få mer information och ansöka om en stödinsats vänder du dig till en biståndshandläggare.

 

Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se