Anmälan om verksamhet med bassängbad

LÄS MER

Med bad menas bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor (till exempel i en bostadsrättsförening). Till bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor och kar.

Innan du öppnar en anläggning med bassängbad ska du anmäla verksamheten till miljökontoret. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas senast sex veckor innan verksamheten startar. För anmälan tas en timavgift ut och därefter en timavgift för tillsyn. Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan kan du bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Meddela miljökontoret om din verksamhet upphör.

 

Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se