Ansök om trafikanordningsplan (TA-plan)

LÄS MER

Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid och förbi arbetsplatsen, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs. Den anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet.

Trafikanordningsplanen ska upprättas minst 14 dagar före start av byggherren själv eller av denne anlitad entreprenör eller konsult och granskas av väghållaren innan arbetet påbörjas.

Läs mer om trafikanordningsplan på Åtvidabergs kommuns webbsida.

 

Denna e-tjänst ligger i ett externt system - Rosy.

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se