Ansök om grävtillstånd

LÄS MER

Grävtillstånd ska sökas då ordinarie ytskikt ska brytas och skadas. All typ av grävning kräver ett grävtillstånd och ofta krävs också markavtal, exempelvis för ledningsrätt. Grävtillståndet ger rätt att gräva i kommunens mark men ställer också krav på hur ytan ska återställas.

Åtvidabergs kommun använder sig av systemet Rosy för handläggning av ärenden som gäller ansökningar om grävtillstånd, TA-planer och färdiganmälan för utförda arbeten.

I dokumentet "Grävningsbestämmelser", som du hittar på Åtvidabergs kommuns webbsida,  finns riktlinjer för hur arbete ska utföras och återställas.

Du kommer att få svar om tillstånd beviljas från kommunens trafikingenjör.

 

Denna e-tjänst ligger i ett externt system - Rosy.

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se