Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

LÄS MER

Anmälan kan avse en ny verksamhet, ändring/utbyggnad, övertagande av befintlig verksamhet eller  flytt av verksamhet.

Olika typer av verksamheter du kan ansöka om:

  • Förskola
  • Öppen förskola
  • Fritidshem
  • Öppen fritidsverksamhet
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att man som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka, förebygga och i förekommande fall undanröja olägenhet för människors hälsa eller miljön.  För anmälningspliktiga verksamheter gäller förutom miljöbalken även kraven på egenkontroll som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. I egenkontrollen bör det bland annat finnas dokumenterade rutiner  vid misstanke om smitta, för underhåll av lokaler och inredning, för städning och skötsel av lokaler och utrustning samt för hantering av kemiska ämnen. Egenkontrollen ska anpassas till verksamhetens risker och behov och kan se olika ut för olika verksamheter.

Avgift

Avgift för handläggning av anmälan tas ut enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige. 

 

Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".
 

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se