Anmälan om nedgrävning av häst

LÄS MER

Om du vill begrava din häst hemma på gården kan det oftast vara möjligt. För att undvika risker för miljö och hälsa måste du välja en lämplig plats och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt. Nedgrävning av hästdjur får endast ske på en plats som kommunen bedömt som möjlig och du behöver därför anmäla din nedgrävning. 

Bilagor som ska bifogas

  • Skalenlig karta/situationsplan som visar vald placering, närliggande dricksvattenbrunnar, vattendrag/diken samt dagvattenbrunnar.
  • Om placeringen helt eller delvis ligger på annan persons fastighet är det sökandens ansvar att inhämta tillstånd från berörd fastighetsägare. Skriftligt medgivande bör bifogas ansökan.

 

Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se