VA-abonnemang - Anmälan om förändring eller ombyggnation av fastighet som påverkar avgiftsberäkningen (inom verksamhetsområdet)

LÄS MER

Fastighetsägaren är skyldig att följa bestämmelserna i ABVA för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning och debiteras enligt fastställd Va-taxa. Enligt ABVA är fastighetsägaren skyldig att lämna uppgifter om fastigheten vid förändringar och ombyggnationer som kan ha betydelse för avgiftsberäkningen. Lämna en blankett per fastighet. 

Anmälan gäller inom verksamhetsområdet.

 

Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se