Anmälan om VA-anslutning

LÄS MER

Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Åtvidabergs kommuns allmänna Va-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA. I Va-taxan för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (1§) framgår att ägaren av fastigheteten inom verksamhetsområdet är avgiftsskyldig till huvudmannen enligt fastställd taxa.


Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se