Renhållningsabonnemang - nyteckning

LÄS MER

I Åtvidabergs kommuns renhållningsordning (6§) framgår att samtliga fastighetsinnehavare till fastighet där kommunalt avfall uppkommer ska teckna och ha abonnemang för aktuellt avfallsslag. Finns fler beboeliga hus inom en fastighet ska varje hushåll ha renhållningsabonnemang. Renhållningsabonnemanget ska anpassas efter mängden kommunalt avfall med rätt kärlstorlek, tillräckligt antal kärl eller tömningsintervall efter behov (20§).  En blankett ska lämnas per fastighet. Observera att fastighetsägaren är skyldig att meddela ändringar som berör abonnemanget eller avfallshanteringen till Åtvidabergs Renhållning AB (6§).


Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se