Renhållningsabonnemang - fettavskiljare

LÄS MER

För att förhindra igensättning av ledningar ska fettavskiljare installeras i anläggningar där avloppsvatten innehåller fett, exempelvis verksamheter där mat/livsmedel tillagas. Slam från fettavskiljare ska lämnas till Åtvidabergs Renhållning AB, eller de entreprenörer som bolaget anlitar för avfallshanteringen (10§).  

Enligt Åtvidabergs renhållningsordning (6§) ska fastighetsägaren teckna och ha abonnemang av aktuellt avfallsslag och betala bortskaffande av avfallsslag i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken (renhållningstaxan). Observera att fastighetsägaren är skyldig att meddela ändringar som berör abonnemanget eller avfallshanteringen till Åtvidabergs Renhållning AB (6§).   

 


Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se