Renhållningsabonnemang - enskild avloppsanordning

LÄS MER

Kommunalt avfall såsom avloppsslam ska lämnas till Åtvidabergs Renhållning AB, eller de entreprenörer som bolaget anlitar för avfallshanteringen (10§). Enligt Åtvidabergs renhållningsordning (6§) ska fastighetsägaren teckna och ha abonnemang av aktuellt avfallsslag och betala bortskaffande av avfallsslag i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken (renhållningstaxan). Observera att fastighetsägaren är skyldig att meddela ändringar som berör abonnemanget eller avfallshanteringen till Åtvidabergs Renhållning AB (6§).  

Denna blankett avser inte ansökan om tillstånd för inrättande av enskilt avlopp/ avloppsanordning. För detta krävs anmälan och tillstånd från miljökontoret i Åtvidabergs kommun.

 

Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se