Ansök om uppehåll i hämtningsintervall av kommunalt avfall 6-12 månader

LÄS MER

Uppehåll i hämtning av kommunens kärlavfall enligt § 33 i renhållningsordningen. Uppehåll på denna blankett gäller endast hämtning av kommunalt kärlavfall 6-12 månader. För fritidshus gäller att ansökan ska vara inne senast 1 mars innevarande år.

Avser ansökan längre period än 12 månader ska ansökan ske hos miljökontoret. Skicka då in e-tjänsten: Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall.  Gäller även en förlängning efter en 12-månaders period.


Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se