Ansök om gemensam behållare för hushållsavfall

LÄS MER

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till två angränsande fastigheter med max 1 kilometer mellan bostadshusen kan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare. Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift enligt gällande taxa.

Läs mer om gemensam behållare för hushållsavfall på Åtvidabergs kommuns webbsida.

 

Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se