Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen (GDPR, artikel 15).

Du kan begära ut ett registerutdrag om dig själv eller om barn som du är vårdnadshavare för. Du kommer att få besked om registerutdraget inom en månad, efter att din begäran inkommit till oss.

Om vi av någon anledning inte kan ta fram ett registerutdrag får du besked om det.

Registerutdraget lämnas via ditt ärende i självservice eller via post/digital brevlåda.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa