Ansök om strandskyddsdispens

LÄS MER

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Ibland kan skyddet vara utökat till 300 meter.

För att genomföra åtgärder inom strandskyddat område krävs en dispens. Dispens lämnas endast om det finns särskilda skäl.

I samband med ansökan om dispens ska följande bifogas:

  • Ansökan
  • Situationsplan (skala 1:400)
  • En utförlig beskrivning av tilltänkt åtgärd

Läs om mer information om strandskyddsdispens i blanketten.

 

Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se