Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

LÄS MER

För åtgärder som inte kräver bygglov kan man istället behöva göra en anmälan. En anmälan kan exempelvis behövas när du ska göra en ändring som berör den bärande konstruktionen, installera eller ändra tekniska installationer i en byggnad eller göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.  Kan gälla exempelvis tillbyggnad, ändring, installation, rivning och attefall.

 

Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se