Lotteritillstånd - Registreringslotteri enligt spellagen 6 kap. 9 §

LÄS MER

Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren. För att sälja lotter så krävs lotteritillstånd. Här kan du ansöka om tillfälligt tillstånd som gäller i tre månader eller tillstånd som gäller i tre år.

Ansökan om lotteritillstånd

Det finns två olika lotteritillstånd att söka:

  • Tillfälligt tillstånd, gäller i tre månader
  • Tillstånd som gäller i tre år

Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:

  • Föreningens stadgar
  • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • Protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet

Tillstånd behövs inte enligt §19

  • Om en tillställning/sammankomst är huvudattraktion och lotteriet ett inslag.
  • Försäljningen är begränsad i tid och plats till samma område där tillställningen sker.
  • Högsta insats är max 7 kronor och högsta vinstvärde är 700 kronor.
  • Minst 35% och max 50% ska gå till vinster.
  • Exempelvis marknader, tipspromenader, syföreningsauktioner.


Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se