Ansök om jämkning av dubbel boendekostnad

LÄS MER

Vid flyttning till särskilt boende kan den enskilde ansöka om hyresnedsättning på grund av kostnader för dubbelt boende för en period om maximalt tre månader från inflyttningsdatumet i särskilt boende.

Förutsättningar för att beviljas jämkning är:

  • Den person som ansökan avser ska inte har banktillgångar eller lätt realiserbara tillgångar som överstiger ett prisbasbelopp enligt senaste deklarationen. För makar avses deras sammanlagda inkomster För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kr.
  • Följande kopior ska bifogas ansökan:
    - Hyreskontrakt, hyresavi eller kvitto på erlagd hyra som styrker de dubbla boende kostnaderna för var och en av de månader som jämkningen avser.
    - Senaste inkomstdeklaration
    - Aktuella kontoutdrag


Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se