Ansök om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SOL)

LÄS MER

SOL, socialtjänstlagen, är en lag som reglerar din rätt till bistånd. Målsättningen är att du med rätt stöd skall kunna erhålla en skälig levnadsnivå.

Här kan du ansöka om olika typer av stödinsatser för att du ska klara ditt dagliga liv, känna dig trygg hemma och kunna delta i samhällsgemenskap.

Du kan ansöka om följande stödinsatser:

  • Hemtjänst. För att underlätta det dagliga livet hemma.
  • Särskilt boende. För dig som inte längre klarar att bo kvar hemma.
  • Matdistribution. Leverans av mat till hemmet.
  • Trygghetslarm. För att tillkalla hjälp vid akuta situationer dygnet runt.
  • Digital tillsyn. För dig som har hemtjänst och behöver tillsyn om natten.
  • Boendestöd.
  • Ledsagning.
  • Avlösning anhörigstöd.
  • Sysselsättning.

 


Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se