Ansök om modersmålsundervisning

LÄS MER

Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i grundskola 1-9 i Åtvidabergs kommun. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket för att det ska vara en giltig ansökan. Undervisningen startar om minst 5 elever ansökt om modersmålsundervisning i samma språk och om lämplig modersmålslärare finns att tillgå.  Modersmålsundervisningen sker utanför ordinarie skoldag.  

Grundläggande kunskaper  

Grundskolan åk 1-3

  • Eleven kan förstå enkla instruktioner samt korta och enkla dialoger
  • Eleven kan säga standardfraser
  • Eleven känner till språkets bokstäver  7

Grundskola åk 4-6

  • Eleven har väl utvecklat passivt/aktivt (muntligt) modersmål anpassad till sin ålder
  • Eleven kan presentera sig på sitt modersmål på ett enkelt sätt (muntligt)
  • Eleven kan läsa elevnära ord och korta fraser på sitt modersmål*

Grundskola åk 7-9

  • Eleven kan uttrycka sig på sitt modersmål (muntligt)
  • Eleven kan läsa korta texter och förstår innehållet*
  • Eleven kan producera enkla texter i skriftlig form*  

* Vid bedömningen ska hänsyn tas till att elever med utgångspunkt från sitt modersmål, har olika förutsättningar att lära sig skriftspråket. Hänsyn måste också tas till om det är modersmål som saknar skriftspråkskultur eller som har ett alfabet som skiljer sig mycket från det latinska 


Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se