Anmälan av serveringsansvariga personer

LÄS MER

Här kan du som redan har ett stadigvarande eller  tillfälligt serveringstillstånd lämna uppgifter om dina serveringsansvariga när du avser att lägga till och/eller ta bort serveringsansvariga personer. I tjänsten ska du uppge samtliga personer som framöver är aktuella som serveringsansvariga även om de varit de tidigare.

Enligt 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622) ska tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn er serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheter i övrigt. Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för servering av alkoholdrycker. Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller inhyrd av ett bemanningsföretag får anmälas som serveringsansvarig. 

Du som är serveringsansvarig ska även lämna in din meritförteckning via vår e-tjänst för meritförteckning.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter direkt från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan även välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Rätt att företräda tillståndshavaren

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa