Felanmälan gator, parker och fritidsanläggningar

LÄS MER

Här kan du lämna en felanmälan avseende den offentliga miljön i Åtvidabergs kommun. Du kan anmäla fel eller brister i

  • Gator, torg och trafik
  • Gatubelysning
  • Vinterväghållning (snöröjning)
  • Park- och grönområden
  • Idrotts- och fritidsanläggningar
  • Lekplatser
  • Badplatser

Är ditt ärende akut? 

Då ska du ringa till oss:

Under kontorstid
Telefonnummer: 0120-830 00 (kommunens kontaktcenter)

Utanför kontorstid ringer du via SOS-alarm
Telefonnummer: 011-14 96 40

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa