Borgerlig vigsel - anmäl intresse

LÄS MER

Här gör ni en intresseanmälan för borgerlig vigsel. När ni har anmält er via e-tjänsten kommer en vigselförrättare att ta kontakt med er för att gå igenom era önskemål. 

Du och din partner kan med hjälp av någon av kommunens fem vigselförrättare viga er borgerligt i kommunen. Kommunen upplåter lokal i kommunhuset för ändamålet, men det går bra att komma överens om annan plats. I det fall så är ni som vill viga er som ordnar med en annan lokal.

För att få gifta er behöver ni ett intyg om hindersprövning. Ansökan om hindersprövning görs hos Skatteverket på telefon 020-567 000 eller via Skatteverkets hemsida.

Till vigseln ska ni ta med er intyget om hindersprövning och den blankett om vigsel, som ni fått genom Skatteverket. Ni behöver också medta varsin giltig legitimation. Till vigseln krävs två vittnen (över 18 år), som ska närvara vid vigseln. Om ni viger er i kommunhuset och inte har med er egna vittnen kan kommunala tjänstepersoner närvara som vittnen.

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa