Ansök om vägvisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om vägvisning på gator där Åtvidabergs kommun är väghållare.

Vägvisning

Åtvidabergs kommun tar emot ansökningar om vägvisning på de flesta gator inom tätort. För ansökan om vägvisning på det statliga vägnätet, det vill säga större genomfartsvägar och vägar på landsbygd, kontakta Trafikverket.

Kostnad

Att ansöka om vägvisning kostar ingenting. Beviljas ansökan är det du som ansöker som betalar för inköp och uppsättning av vägmärket. Kostnaden för inköp och uppsättning är beroende av skyltens omfattning och var den ska sättas upp. När din ansökan beviljas kommer handläggaren att meddela dig kostnaderna.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa