Ansök om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När krävs ansökan?

Av Åtvidabergs kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2013-11-27, § 106) framgår att det, inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, krävs tillstånd för att hålla 

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin 
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Giftig orm  

Ansökan görs till bygg- och miljönämnden och handläggs av miljökontoret. Om det inte framkommer några hinder i ärendet så meddelas sedan ett tillstånd. 

Yttrande från grannar

Fastigheter inom områden som är detaljplanerade eller har områdesbestämmelser ligger ofta nära varandra varför det kan finnas grannar som upplever eventuell djurhållning som störande, exempelvis med hänsyn till lukt från gödsel och allergener. Miljökontoret behöver därför få in yttrande från berörda grannar innan beslut kan fattas. I denna e-tjänst anger du vilka grannar du har haft kontakt med samt hur de ställer sig till djurhållningen.

Grannarna behöver sedan skicka in yttrande via e-tjänsten: Yttrande från granne om djur inom detaljplanelagt område, där de förtydligar om de har några synpunkter eller inte. (Länk till e-tjänsten som de ska använda sig av: https://sjalvservice.atvidaberg.se/yttrande-djur)

  • För djurhållning enligt punkt 1-2 ovan anses berörda grannar vara åtminstone de som har tomtgräns mot din. Beroende på hur tomterna är utformade och vilka samt hur många djur du planerar att hålla så kan fler grannar behöva tillfrågas. 
  • För hållande av giftig orm i lägenhet bedöms övriga boende i huset samt hyresvärden vara berörda och bör tillfrågas. 

Tänk på att även om grannarna inte har några synpunkter i dagsläget så kan det ändras beroende på hur djurhållningen sköts. Om miljökontoret får in klagomål angående exempelvis lukt eller ljud startas ett ärende och det kan bli aktuellt att ställa ytterligare krav alternativt dra tillbaka tillståndet om det visar sig att bristerna inte går att lösa. 

Avgift

Avgift för handläggning av ansökan tas ut enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften motsvarar för närvarande 2 timmars handläggningstid. 

Andra myndigheter

Tänk på att det kan krävas tillstånd eller liknande från Jordbruksverket för att hålla vissa djur. Om du planerar att bygga om kan det krävas anmälan eller ansökan till kommunens byggkontor. 

Handläggning

När miljökontoret har tagit emot din ansökan sker handläggningen  i ett separat system och du kommer därför inte kunna följa ditt ärende via självserviceportalen. Ärendet har därav statusen Avslutat. Du kommer att kontaktas via telefon, e-post eller post under handläggningstiden.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa