Dödsfall och dödsboanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla dödsfall och göra en dödsboanmälan. Du kan anmäla dödsfallet när det saknas släktarvingar och den avlidne inte har skrivit något testamente. De anhöriga till den avlidne ansvarar för dödsboanmälan.

I den här e-tjänsten kan du:

  • Anmäla dödsfall
  • Ansöka om dödsboanmälan

Anmäl dödsfall

Om personen hade sin hemkommun i Åtvidaberg, så kan du anmäla dödsfallet här. Du kan anmäla dödsfallet när det saknas släktarvingar och den avlidne inte har skrivit något testamente.

Det är många som behöver informeras om att ett dödsfall har inträffat, och de första som bör får reda på det är de som blir dödsbodelägare, det vill säga de som ärver den avlidne. Har du vetskap om eventuella dödsbodelägare, kontakta gärna dem .

Ansök om dödsboanmälan

Bouppteckning eller dödsboanmälan?

När någon har avlidit ansvarar de anhöriga för att bouppteckning eller att dödsboanmälan sker.

  • Om det inte finns tillgångar som räcker till mer än begravningskostnaderna får dödsboanmälan göras.
  • Dödsboanmälan ska upprättas av Socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt och bör ske inom två månader efter dödsfallet (det går dock att ansöka om anstånd hos Skatteverket).

Vad ska vara uppfyllt för att en dödsboanmälan skall kunna göras?

  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i  Åtvidabergs kommunen.
  • Det får inte finnas fast egendom eller tomträtt i dödsboet. Tillgångarna ska vara orörda och socialnämnden ska ha fått möjlighet att göra hembesök, innan förvaltningen beslutar om dödsboanmälan kan göras.
  • Tillgångarna skall i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få dessa avskrivna genom att den som företräder dödsboet lämnar en kopia till fordringsägarna.
  • Finns autogiron så ska dessa omgående sägas upp.
  • Inga räkningar får betalas.

 

Du kan läsa mer om dödsfall och dödsboanmälan på Åtvidabergs kommuns webbsida.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa