Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om registrering

Senast två veckor innan du startar din livsmedelsverksamhet ska anmälan om registrering lämnas till kommunen via denna e-tjänst. Ska du ta över en befintlig livsmedelsanläggning, så att organisationsnumret ändras, så ska en ny registrering göras. Om registrering inte sker innan uppstart eller ägarbyte kan det innebära att bygg- och miljönämnden kommer fatta beslut om sanktionsavgift.

Kostnad för registrering 

Kostnaden för registrering motsvarar en timmes handläggningstid och tas ut i samband med beslut om registrering. Aktuell timavgift hittar du i den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Livsmedelskontroller

Efter registreringen gör miljökontoret en livsmedelskontroll och i samband med den tas beslut om verksamhetens riskklassning, som sedan styr hur ofta livsmedelskontroll kommer göras i verksamheten. Livsmedelskontroller debiteras med timavgift utifrån nedlagd handläggningstid (förarbete, kontroll på plats/distans och efterarbete).

Godkännas eller registreras?

Kontakta Livsmedelsverket om verksamheten ska godkännas istället för att registreras. Mer information om vilka verksamheter som ska godkännas respektive registreras finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Bygglov m.m.

Tänk på att det kan krävas bygglov eller bygganmälan vid ombyggnation i samband med livsmedelsverksamheter eller om verksamheten innebär att användningsområdet för en lokal ändras. Kontakta byggkontoret för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall. Byggkontoret nås via kommunens växel (0120-830 00).

Kontakta miljökontoret

Vid frågor går det också bra att kontakta miljökontoret via e-post (miljo@atvidaberg.se) eller telefon (0120-830 00)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa