Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning samt tillverkning av kontaktmaterial

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om registrering

Senast två veckor innan du startar din livsmedelsverksamhet eller påbörjar tillverkning, förädling eller import av kontaktmaterial ska anmälan för registrering lämnas till kommunen via denna e-tjänst. Ska du ta över en befintlig anläggning, så att organisationsnumret ändras, så ska en ny registrering göras. Om registrering inte sker innan uppstart eller ägarbyte kan det innebära att bygg- och miljönämnden fattar beslut om sanktionsavgift.

För befintliga tillverkare, förädlare och importörer av kontaktmaterial ska registrering göras senast 2024-07-01
Mer information om registrering för befintliga tillverkare, förädlare och importörer av kontaktmaterial

Kostnad för registrering 

Kostnaden för registrering motsvarar en timmes handläggningstid och tas ut i samband med beslut om registrering. Aktuell timavgift hittar du i den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Livsmedelskontroller

Efter registreringen gör miljökontoret en livsmedelskontroll och fattar beslut om verksamhetens kontrollfrekvens, som sedan styr hur ofta livsmedelskontroll kommer att göras i verksamheten. Livsmedelskontroller debiteras med timavgift utifrån nedlagd handläggningstid (förarbete, kontroll på plats/distans och efterarbete).

Godkännas eller registreras?

Kontakta Livsmedelsverket om verksamheten ska godkännas istället för att registreras. Mer information om vilka verksamheter som ska godkännas respektive registreras finns på Livsmedelsverkets webbplats Kontrollwiki.

Bygglov med mera

Tänk på att det kan krävas bygglov eller bygganmälan vid ombyggnation i samband med livsmedelsverksamheter eller om verksamheten innebär att användningsområdet för en lokal ändras. Kontakta byggkontoret för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall. Byggkontoret nås via kommunens växel (0120-830 00).

Handläggning

När miljökontoret har tagit emot din ansökan sker handläggningen i ett separat system och du kommer därför inte kunna följa ditt ärende via självserviceportalen. Ärendet har därav statusen Avslutat. Om miljökontoret har några frågor kommer du primärt att bli kontaktad via e-post eller telefon. 

Kontakta miljökontoret

Vid frågor går det också bra att kontakta miljökontoret via e-post miljo@atvidaberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa