Anmälan om klagomål - hälsoskydd

LÄS MER

Här kan du lämna in klagomål angående till exempel:

  • Störande ljud i inomhusmiljö (t.ex. ventilation, lyhört från dina grannar eller ljud från verksamheter)
  • Bristande boendemiljö (t.ex. fukt, mögel, temperatur, drag, ventilation)
  • Störande djur (t.ex. skällande hundar)
  • Grannars vedeldning eller tobaksrök

Kontakta först den som orsakar störningen

Det bästa är om du försöker prata med den som orsakar störningen innan du kontaktar oss, så att den som stör ska få möjlighet att undersöka och åtgärda problemet.

Gäller störningen boendemiljön så är det fastighetsägaren/hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. Vi rekommenderar därför att du i första hand tar kontakt med dem. Får du ingen hjälp kan du anmäla ditt klagomål till oss.

För att vi ska handlägga din anmälan krävs att:

  • Miljökontoret bedömer att störningen är en hälsorisk – enligt miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig"
  • Störningen är pågående – vi handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga.

Anonyma klagomål

Om du vill lämna in ett anonymt klagomål kan det bli svårare för oss att handlägga ärendet och du kommer inte heller få någon återkoppling.

Handläggning

Handläggningen sker i ett separat system och du kommer därför inte kunna följa ditt ärende via självserviceportalen. Ärendet har därav statusen Avslutat. Om du uppger dina kontaktuppgifter så kan du komma att kontaktas via telefon, e-post eller post under handläggningstiden.

Vill du hellre lämna in ditt anmälan via post eller e-post så kan du använda följande adresser:

Åtvidabergs kommun
Miljökontoret
Box 206
597 25 Åtvidaberg
miljo@atvidaberg.se 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa