Orosanmälan - Barn/ungdom far illa

LÄS MER

Har du misstanke om att ett barn eller ungdom far illa så bör du anmäla detta till socialtjänsten, via denna e-tjänst.

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa. Det behövs inga bevis för att göra en orosanmälan. Se på din oro som en omtanke som kan vara början till en positiv förändring för personen och dess anhöriga. Ring 112 om faran är akut!

På Åtvidabergs kommuns hemsida kan du läsa mer om misstanke om barn som far illa samt våld i nära relationer

Misstänker du att en vuxen människa far illa så hänvisar vi dig till e-tjänsten Orosanmälan - Vuxen far illa.

 

(E-tjänsten ligger i ett externt system)

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se