Intresseanmälan för röstmottagare

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse om att arbeta som röstmottagare i vallokal under Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024.

Väljarnas rättigheter

Vi som arbetar för Åtvidabergs valnämnd har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose väljarnas rättigheter.

Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. Vi arbetar för att ge likvärdig service med hög kvalitet till alla väljare. Vi har ett demokratiskt och lagstyrt uppdrag. Väljarnas förtroende är av största betydelse. Det är en självklarhet för oss att vara korrekta, att följa regelverk samt agera med omtanke och god moral. Om du anmäler ditt intresse för att arbeta på valdagen den 9 juni förutsätter valnämnden att du ställer dig bakom dessa principer.

Rekrytering

Rekrytering pågår löpande. Vi försöker i möjligaste mån placera röstmottagare som arbetat i tidigare val i samma valdistrikt som föregående val. Röstmottagare som har erfarenhet från att ha arbetat i tidigare val har normalt förtur att arbeta under valet.

Vår målsättning är att samtliga platser ska vara bemannade senast i december. Det går dock bra att lämna intresseanmälan löpande fram till valdagen då behov av reserver kan bli aktuellt.

Röstmottagare är formellt uppdragsanställda av kommunen. Ersättningsnivån fastställs av valnämnden. För valet till EU-parlamentet 2024 så har nämnden fastställt ersättningarna till följande
Ordförande, 4 100 kr
Vice ordförande, 3 500 kr
Ordinarie röstmottagare, 2 700 kr
Ej tjänstgörande reserv, 1 000 kr

Utbildning

Röstmottagare är enligt vallagen skyldiga att genomgå en obligatorisk utbildning före valet. Utbildningen sker i april-maj 2024. Mer information och kallelse till utbildning skickas ut till de som antagits som röstmottagare före januari månads utgång.  

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa