Anmälan om försäljning och servering av folköl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få sälja folköl kräver lagen att du har en registrerad livsmedelsanläggning och att försäljningen är knuten till livsmedelsanläggningen. Du måste också anmäla till kommunen om du ska sälja folköl, samt om du vill sluta sälja folköl. Din anmälan hanteras på kommunens uppdrag av tillståndsenheten i Linköpings kommun

Anmälan om försäljning är kostnadsfri, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift enligt kommunens taxa. Kommunen gör tillsynsbesök varje år och går då igenom gällande villkor med er. 

Har du slutat sälja folköl? Kom ihåg att anmäla det via denna e-tjänst så att vi inte skickar faktura på tillsynsavgiften.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter direkt från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan även välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Information om anläggningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa