Yttrande - Bygg och miljö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har fått möjligheten att yttra dig i ett ärende, kan du i denna e-tjänst lämna dina synpunkter eller meddela att du inte har några synpunkter.

Du ska ha blivit kontaktad av bygg- och miljökontoret gällande din möjlighet att lämna synpunkter på ett ärende, till exempel en grannes bygglovsansökan, värmepumpsansökan eller annat underlag innan ett beslut fattas.

I vissa fall ska du som granne få ge dina synpunkter på det som ska byggas. Dina åsikter vägs in i den totala bedömningen för ett godkännande för vad som ska byggas. I andra fall ges du möjlighet att lämna synpunkter på ett underlag inför att ett beslut fattas där du är part/delaktig/behörig/sakägare.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Byggkontoret
bygg@atvidaberg.se

Miljökontoret
miljo@atvidaberg.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa