Ansök om specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare, myndig elev samt anställd personal anmäla behov av specialkost i Åtvidabergs kommuns förskolor och skolor. 

Specialkost och anpassad måltid

Inom begreppet specialkost ryms behov av avvikelser från normalkosten på grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost. I den här e-tjänsten ansöker du om specialkost.

Anpassad måltid innebär anpassningar som bedöms vara nödvändiga för att individen ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan. Utöver själva maten kan sådana anpassningar även innefatta måltidsmiljön. Kontakta förskolans rektor eller skolans skolsköterska om du behöver ansöka om anpassad måltid. Här kan du läsa mer om anpassad måltid:

Mat i förskolan

Mat i skolan (grundskola och gymnasium)

Riktlinjer för specialkost

Specialkost till barn, elever och personal kan tillhandahållas av framför allt medicinska skäl. Utbudet av koster grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider samt resurser inom måltidsverksamheten. För att vi på ett säkert sätt ska kunna anpassa maten till behovet som krävs och önskas vill vi att ni fyller i denna e-tjänsten om specialkost.

 • Ansökan skickas in en gång per år, senast 31 maj för att börja gälla till höstterminsstarten.
 • Om det finns läkarintyg ska detta bifogas i e-tjänsten.
 • Vid sjukdom ska det meddelas köket.
 • När behovet av specialkost inte längre är aktuellt, alternativt att barn/elev/personal byter förkola/skola, ska det meddelas till Alléskolans kök:

Alléskolans kök
0120-833 29
allekoket@atvidaberg.se

Läkarintyg eller journal

Du behöver ha ett läkarintyg eller journalutdrag när du ansöker om specialkost för:

 • svår allergi med akut allergisk reaktion
 • funktionsnedsättande allergi
 • multiallergi
 • luftburen allergi
 • celiaki
 • kontaktallergi
 • energiberikad kost
 • energilåg kost
 • konsistensanpassad kost.

Specialkost av andra skäl än medicinska skäl

Vi erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost, det vill säga vegetarisk kost som inkluderar mjölk och ägg. Vi erbjuder också kost som utesluter fläskkött, blodmat och inälvsmat. Vi har inte möjlighet att erbjuda halalkost, kosher-mat eller koster som utgår från exempelvis ekologiskt odlad mat eller andra dieter/koster.

Tillbehör på ordinarie meny samt råkost/salladsbord är komplement även till specialkosten.

När tillhandahålls specialkost?

Villkoret för att få specialkost är att barnet/eleven/personalen äter samma mat i hemmet. Vårdnadshavare intygar genom att ansöka åt minderårig elev. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa