Ansök om ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag eller försörjningsstöd, är ett behovsprövat stöd som är tänkt som en tillfällig insats i avvaktan på annan inkomst. 

Hur beräknas biståndet?

Biståndet beräknas utifrån riksnormen som bestäms av regeringen och innehåller kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-avgift. Riksnormen tar hänsyn till hur många personer som finns i hushållet, ålder på barn och skolungdomar, om barn och skolungdomar äter lunch hemma samt om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

På Åtvidabergs kommuns webbplats kan du läsa mer om ekonomiskt bistånd, samt:

  • Vem som kan få ekonomiskt bistånd
  • Vilka krav det ställs på den sökande
  • Försörjningsansvar
  • Uträkning för hur mycket ekonomiskt bistånd du kan få
  • Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader
  • Hur ansökan går till, samt mycket mer

 

(E-tjänsten ligger i ett externt  systemet)

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du måste vara folkbokförd i Åtvidabergs kommun