Ansök om avlämnande av verksamhetsavfall på Korshults återvinningscentral

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som företag ansöka att du vill ingå i ett avtal för avlämnande av verksamhetsavfall på Korshults återvinningscentral i Åtvidaberg.

Information verksamheter

Åtvidabergs kommun har inget ansvar för insamling och behandling av verksamhetsavfall. Korshults återvinningscentral tar dock emot verksamhetsavfall som en service för företagen mot avgift enligt beslutad mottagningstaxa. Verksamhetsutövare med mindre årsmängder verksamhetsavfall, kan vid ett och samma tillfälle lämna en sorterad mängd material eller avfall på återvinningscentralen som motsvarar vad som ryms på en ordinär släpvagn.

Utsorterat grovavfall eller material som kommer från hushåll via bostadsbolag, ideell förening eller dylikt, tas emot utan kostnad på återvinningscentralen under förutsättning att det finns ett koncessionsavtal med Åtvidabergs Renhållning AB, annars bedöms det avfallet som verksamhetsavfall.

Containertransporter hanteras inte på återvinningscentralen, utan hänvisas till extern entreprenör.

Återvinningscentralen i Korshult är en returpunkt för verksamheternas pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar som omfattas av producentansvaret, och får lämnas utsorterat kostnadsfritt. 

Företag och andra verksamheter får inte lämna sitt farliga avfall vid Korshult. Undantaget är mindre mängder av sådant elavfall som omfattas av producentansvar. Elavfallet behöver anmälas i förväg till El-kretsen innan avlämning sker. Se information på el-kretsen.se/avlamnarintyg  

Den som producerar verksamhetsavfall är skyldig att sortera sitt avfall vid källan, bland annat med hänsyn till producentansvaret. Bygg och rivningsavfall får endast avlämnas sorterat mot en avgift. 

Skyldigheter för avlämnare av verksamhetsavfall

  • Sortera avfallet före besöket och kasta på rätt ställe.
  • Registrera alla besök med verksamhetens kort.
  • Följa anvisningar från personalen.
  • Visa hänsyn till andra genom att städa efter sig.  
  • Inte blockera framkomligheten mer än nödvändigt.
  • Följa ordningsregler på anläggningen.
  • Tömma säcken
  • Ansvara för att lämnade företagsuppgifter hålls uppdaterade

Påföljder

Om ovan beskrivna skyldigheter inte följs förbehåller vi oss rätten att neka tillträde till anläggningen.

Avgifter

Avgifter enligt gällande taxa. Läs mer om Verksamhetsavfall avtal och taxa Korshults återvinnings­central på Åtvidabergs kommuns hemsida.
Fakturering av besöken sker månadsvis.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa