Ansök om att lämna avfall från hushåll på Korshults återvinningscentral som hyresvärd, förening eller organisation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som hyresvärd, förening, organisation och second hand-butiker ansöka om att få lämna vissa fraktioner kommunalt avfall från hushåll på Korshults återvinningscentral i Åtvidaberg.

Lämna kommunalt avfall

Avfall från hushåll som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl och hämta med ordinarie renhållningsfordon vid fastigheten kan lämnas av juridisk person till återvinningscentral under vissa förutsättningar. En fastighetsinnehavare får själv lämna avfall till återvinningscentral och det innebär till exempel att även fastighetsinnehavare till flerbostadshus har rätt att utföra sådan avlämning. Avfallet tas emot vid Korshults återvinningscentral under förutsättningarna att det finns ett avtal med Åtvidabergs Renhållning AB (detta avtal) och att avfallet är ett kommunalt avfall som uppstått i Åtvidabergs kommun. Korshults återvinningscentral tar inte emot verksamhetsavfall.

Skyldigheter för avlämnare av kommunalt avfall 

 • Sortera avfallet före besöket och kasta på rätt ställe.
 • Registrera alla besök med tilldelat kort.
 • Följa anvisningar från personalen.
 • Visa hänsyn till andra genom att städa efter sig.  
 • Inte blockera framkomligheten mer än nödvändigt.
 • Följa ordningsregler på anläggningen.
 • Lämna avfall på vardagar.
 • Tömma säcken.
 • Plocka isär skrymmande föremål i den mån det går. 
 • Avfallet som lämnas ska ha uppstått i ett hushåll.
 • Ansvara för att lämnade företagsuppgifter hålls uppdaterade.

Påföljder

Om ovan beskrivna skyldigheter inte följs förbehåller vi oss rätten att neka tillträde till anläggningen.

Avgifter

Dina besök finansieras av lägenhetsavgiften i avfallsabonnemanget på adressen där avfallet har uppstått.

Handläggning

Ditt ärende kommer att skötas i ett separat handläggarsystem så du kommer inte kunna följa det via självserviceportalen. Ärendet har därav statusen Avslutat.

Övrig information

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall definieras i 15 kap. 3 § miljöbalken. Där framgår att kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte

 1. avfall från tillverkning, 
 2. avfall från jord- och skogsbruk,
 3. avfall från fiske,
 4. avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening,
 5. bygg- och rivningsavfall, och
 6. uttjänta bilar. 

Kommunen är enligt 15 kap. 20 a § miljöbalken skyldig att borttransportera det avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Den kommunala renhållningsskyldigheten omfattar:

 • kommunalt avfall,
 • avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för
  a) hushållsspillvatten, eller
  b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten,
 • latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och
 • bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.

Transport av avfall

Transport av avfall kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt. För aktuella bestämmelser sök information från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för att få 
reda på vad som gäller för dig.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa